עריכת צוואה לחולה מחוץ למשרדו של נוטריון

שאלה: אבא שלנו אמנם נמצא בדעה צלולה, אך מוגבל בניידות ונאלץ להשתמש בכיסא גלגלים עקב מחלת הרגליים ולכן לא יכול להגיע למשרדכם כדי לעשות צוואה. מה ניתן לעשות במקרה כזה?".

תשובה: ניתן לעשות צוואה בביתו של הלקוח, אך בתנאים הבאים:

  1. בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות של הנוטריונים (https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/304_003.htm#Seif1), ניתן להעניק לאביכם שירות נוטריוני בביתו אך ורק בתנאי שהוא נבדק על ידי רופא, ורופא הנפיק תעודה רפואית ע"ג טופס נוטריוני מיוחד שאושר על-ידי משרד המשפטים. בתעודה הזו הרופא חייב לרשום כי החולה נמצא בדעה צלולה, אחראי על מעשיו וכשיר לעשות פעולה בפני נוטריון. אנו מבינים כי אביך נמצא בדעה צלולה, אך בכל זאת תקנה 4 אינה פוטרת אותו מחובת הצגת תעודה רפואית, אחרת לא ניתן להעניק לו שירותו מחוץ למשרדו של נוטריון.
  2. התעודה הרפואית הנ"ל תקפה אך ורק ליום אחד – יום עשיית הצוואה.
  3. שכר הנוטריון עבור שירות עשיית צוואה בבית הלקוח הינו בין הגבוהים, ומשולם מראש, ואם מסיבה כלשהי הלקוח לפתע משנה את דעתו ומחליט לוותר על עשיית צוואה, התשלום בגין שירות נוטריוני זה לא מוחזר למשלם.