תרגום בלבד, ללא אימות נוטריוני

 

         שאלה: "האם אנו יכולים להזמין דרך משרדכם תרגום בלבד, ללא אימות נוטריוני ? "

        תשובה: "לא".