אפוסטיל

שאלהמה זה אפוסטיל?  

תשובה:  אפוסטיל היא חותמת סטנדרטית אחידה שנקבעה אמנת האג משנת 1961 (אמנת אפוסטיל). הכותרת של חותמת זו מתחילה מהמלה האנגלית – APOSTILLE. באמצעות חותמת זו מדינה מאשרת כי המסמך אכן הונפק על ידי הגופים המוסמכים של אותה המדינה. חותמת אפוסטיל מוטבעת על-גבי המסמך בנוסף לחותמות האחרות. לחותמת  אפוסטיל ישנה צורה של ריבוע, החותמת מוטבעת בדרך כלל בצד האחורי של המסמך.

כך נראית חותמת אפוסטיל:


                                                           APOSTILLE

(CONVENTATION DE LA HAYE DU OCTOBER 1961)

  1. מדינת ישראל
 

1. STATE OF ISRAEL

  1. מסמך ציבורי זה נחתם בידי מר/הגב'
 

2.THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED NY MR./MS

  1. המכהן בתור
 

3. ACTING IN THE CAPACITY OF

  1. נושא את החותם/חותמת של משרד
 

4.BEARS THE SEAL/STAMP OF THE MINISTRY OF

  1. אושר במשרד החוץ
 

5. CERTIFIED AT THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

  1. ביום
 

6.THE

  1. על-ידי
 

7.BY

  1. מס'
 

8.NO

  1. חותם/חותמת
 

9.SEAL/STAMP

  1. חתימה, ירושלים
 

10. SIGNATURE, JERUSALEM