תעריפים

תעריפי השירותים הנוטריונים המופיעים במחירון זה, הם מחירים המחייבים את הנוטריונים ונקבעו על פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט - 1978 .התעריפים מתעדכנים פעם בשנה על ידי משרד המשפטים בהתאם למדד המחירים לצרכןהמחירים מעודכנים נכון לשנת 2018 ואינם כוללים מע"מ

אימות חתימה

 • אימות חתימה (המחיר לאימות יחיד כחותם ראשון) 164 
 • אימות חתימה נוספת (המחיר לכל חתימה נוספת על אותו מסמך) 65 
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך 65 
 • אימות חתימה על העתק של מסמך (סכום זה נוסף על סכום אימות החתימה) 65 

אישור העתקים

 • אישור העתק נוטריוני (המחיר לעמוד הראשון של מסמך מצולם) 65 
 • אישור העתק נוטריוני - לכל עמוד נוסף 5 
 • אישור העתק צילומי נוסף (המחיר לכל אישור נוסף לאישור הראשון 21 (
 • אישור העתק צילומי נוסף - לכל עמוד נוסף 5 

אישור תרגום נוטריוני

 • אישור תרגום נוטריוני (המחיר למאה המילים הראשונות שבתרגום)-207  ₪.                                                                       לכל 100 מילים עד 1000 מילים - 164 ₪.                                                                                                                   אישור תרגום נוטריוני - לכל 100 מילים מעל 1000 מילים- 79 
 • תוספת אישור נוטריוני בשפה זרה (שפה זרה הינה כל שפה מלבד אנגלית או ערבית 87 (
 • אישור נכונות תרגום נוסף 65 

אישור צוואות

 • אישור צוואה (לחותם ראשון) 239 ₪. אישור צוואה לכל חותם נוסף 122 
 • אישור צוואה נוסף 73 
 • תרגום צוואה לצורך אישורה-50% מחצית מהשכר של תרגום מסמך.

אימות תצהירים

 • אימות תצהיר (למצהיר ראשון) 166 
 • אימות תצהיר - לכל מצהיר נוסף 66 
 • אישור נוסף לתצהיר (המחיר לכל אישור נוסף לאותו תצהיר) 65 
 • תרגום תצהיר לצורך אישור תצהיר- 50% מחצית מהשכר של תרגום מסמך.

העדת מסמך סחיר

 • העדה של מסמך סחיר עד 76,800 ₪ (המחיר אינו כולל הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה)- 1,048 
 • העדה של מסמך סחיר מעל 76,800 ₪ (המחיר אינו כולל הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה)- 2,243 

ייפוי כוח נוטריוני

 • ייפוי כוח נוטריוני - 164 
 • ביטול יפוי כוח 176 
 • הוצאת העתק מאושר של ביטול יפוי הכוח 63 
 • הוצאת העתק נוסף של ביטול יפוי הכוח 63 

אישור הסכם ממון

 • אישור הסכם ממון 364 
 • תרגום הסכם ממון לצורך אישורו ( 50% מחצית מהשכר של תרגום מסמך).
 • העתק של אישור הסכם ממון 63 

פעולות נוספות של נוטריון

 • אישור נוטריוני שאדם פלוני נמצא בחיים 164 
 • פעולות אחרות של נוטריון (כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות ושלא נקבע לה שכר בתקנות) 264 
 • פעולות הנעשות מחוץ למשרד - לשעה הראשונה או לחלק ממנה- ₪. לכל מחצית שעה נוספת 164 ₪.

משרד המשפטים מעדכן מדי פעם את התעריפים. את המידע המפורט על תעריפי נוטריון ניתן לקבל באתר

http://www.justice.gov.il/Units/Noteryonim/InfomationNoteryonim/Pages/Sacharsirotim.aspx