שירותים בלעדיים לעסקים

  • הקמת מערכת ביטחונות להבטחת קיום עסקאות גדולות. למשל, פתיחת חשבון נאמנות ספציפיים כדי למנוע הונאה בעסקת מכר בינלאומי;
  • עריכת הסכמי נדל"ן;
  • עריכת הסכמים למכירת העסק;
  • העדה על מסמכים סחירים;

54353327-

  • אימות חתימה על מסמכים מסחריים;
  • עריכת יפויי כח עסקיים;
  • אישור נכונותו של העתק מסמך;
  • מתן שירותי נוטריון במקום עסקיו של הלקוח בהתאם לתעריף מיוחד הקבוע בתקנות   
    משרד המשפטים